Znaki zakazu

Znaki zakazu mają powstrzymać kierowcę przed wykonaniem określonych czynności na danym odcinku jezdni. Sygnalizacja ta nakłada na kierowców obowiązki, których nie można ignorować, np. konieczność zatrzymania się we wskazanym miejscu albo zakaz parkowania w konkretnych strefach. Ich nierespektowanie może zakończyć się mandatem a w niektórych sytuacjach nawet odebraniem prawa jazdy. Nasza firma zajmuje się produkcją wszystkich znaków zakazu. Znajdziesz je na poniższej grafice:

Znaki zakazu

 

Jak rozpoznać znak zakazu?

Znaki zakazu w większości mają okrągły kształt i czerwoną obwódkę. Wybór tej barwy nie jest przypadkowy. Czerwień jednoznacznie kojarzy się z niebezpieczeństwem i sygnalizuje konieczność zachowania szczególnej ostrożności.

Znaku typu B obowiązują w całej Unii Europejskiej. Co ciekawe, w pozostałych krajach Starego Kontynentu znaki zakazu wyglądają niemal identycznie. Różni się jedynie kolor ich tła. W niektórych krajach jest ono białe (Polska), w innych (np. Finlandia i Szwecja) – żółte.

 

Znak STOP

Znak B-20 oznacza konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu. Jest jedynym znakiem zakazu, który nie jest okrągły. Jego kształt ma na sprawić, że znak będzie łatwo rozpoznawalny z daleka.