Znaki kolejowe, wskaźniki

Oferujemy rozwiązania dla kolejnictwa w postaci wskaźników i znaków kolejowych. Tego rodzaju oznaczenia używane są przede wszystkim w celu przekazywania ważnych informacji maszynistom.

Jakie znaki kolejowe oferujemy?

• wskaźniki usytuowania, kierunku jazdy, przetaczania, ostrzegania, ograniczenia i zmiany prędkości, zmiany lokalizacji i inne,
• tarcze ostrzegawcze D0,
• tarcze zatrzymania D1,
• tarcze zwolnij bieg D6,
• sygnały Pc4 i Pc5,
• tabliczki opisowe semafora,
• tablice hektometrowe,
• znaki pochylenia,
• znaki B32b i B32c,
• znaki G1, G2, G3 i G4.

Oferowane przez nas znaki kolejowe wykonane są z najlepszych dostępnych na rynku materiałów i są zgodne z krajowymi i europejskimi normami.