Znaki kolejowe

Organizacja ruchu drogowego opiera się na znakach, które informują oraz nakazują i zakazują kierowcom określonych zachowań. Podobne zasady stosuje się też w ruchu kolejowym. Zarówno maszynista, jak i pracownicy terenowi korzystają z informacji, jakich dostarczają im znaki kolejowe znane też jako wskaźniki kolejowe. Są to niewielkie tabliczki najczęściej w kolorach żółtym, białym, czarnym i czerwonym, a nieco rzadziej – w niebieskim. Służą zarówno pracownikom kolejnictwa, jak i pieszym czy kierowcom, którzy przemieszczają się w sąsiedztwie linii kolejowych.

Podobnie jak znaki drogowe poziome i pionowe, znormalizowane znaki kolejowe informują o różnych zagrożeniach czy zmianach w ruchu szynowym. Nakazują zwolnienie składu, zatrzymanie, wskazują na ograniczenie prędkości, ruch samochodowy czy miejsce przetaczania wagonów. Powszechnie stosuje się też wskaźniki kolejowe torowe, semaforowe, przejazdowe i wiele innych. Do znaków kolejowych zaliczają się też tabliczki z napisami liczbowo-literowymi o różnym znaczeniu.

Znaki kolejowe i wskaźniki kolejowe stanowią ważną część naszego asortymentu. Oferujemy standardowe, znormalizowane rozwiązania dla kolejnictwa. Tego rodzaju oznaczenia używane są przede wszystkim w celu przekazywania ważnych informacji maszynistom.

Jakie wskaźniki kolejowe oferujemy?

W naszym asortymencie znalazły się znaki kolejowe i wskaźniki powszechnie wykorzystywane do regulowania zasad ruchu szynowego w kolejnictwie. Proponujemy:

 

  • wskaźniki usytuowania, kierunku jazdy, przetaczania, ostrzegania, ograniczenia i zmiany prędkości, zmiany lokalizacji i inne,
  • tarcze ostrzegawcze D0,
  • tarcze zatrzymania D1,
  • tarcze zwolnij bieg D6,
  • sygnały Pc4 i Pc5,
  • tabliczki opisowe semafora,
  • tablice hektometrowe,
  • znaki pochylenia,
  • znaki B32b i B32c,
  • znaki G1, G2, G3 i G4.

Oferowane przez nas znaki i wskaźniki kolejowe wykonane są z najlepszych dostępnych na rynku materiałów i są zgodne z krajowymi i europejskimi normami.