Tablice kierunku i miejscowości

Tablice kierunku i miejscowości mają informować o tym, gdzie znajduje się dana miejscowość, atrakcja turystyczna czy dzielnica. Znaki te nie mają ujednoliconej formy i można na nich zamieścić wiele informacji.

Z tego powodu oferujemy Państwu możliwość wybrania rozmiaru i rodzaju poszczególnych grafik, które będą umieszczone na tablicy. Gwarantujemy, że projekt będzie wykonany zgodnie z wytycznymi ustawodawcy.

 

Jakie rodzaje tablic informacyjnych znajdują się przy drogach?

  • znaki przeddrogowskazowe,
  • drogowskazy,
  • tablice szlaków drogowych,
  • tablice z numerami dróg,
  • znaki miejscowości i dzielnic miast,
  • tablice z informacjami o szlakach turystycznych.

 

Gdzie umieszcza się znaki kierunku jazdy?

Znaki drogowe wskazujące drogę umieszcza się obligatoryjnie w okolicy krzyżujących się dróg. Co do zasady jeden z nich powinien mieścić się przed skrzyżowaniem i wskazywać kierunek jazdy. Kolejny umieszcza się na skrzyżowaniu, a za nim jeszcze jeden, dodatkowy, który ma potwierdzić, że kierowca zmierza we właściwym kierunku.

 
Znaki kierunku i miejscowości