Znaki kierunku i miejscowości

W komunikacji społecznej oraz w organizacji ruchu drogowego nie mniej ważną rolę odgrywają znaki kierunku i miejscowości. Informują one o granicach administracyjnych miast i wsi oraz wskazują, jak najszybciej dotrzeć do miejsca docelowego. Są drogowskazami dla osób z odległych rejonów kraju, a także zza granicy. Informują też o odległościach drogowych i pozwalają efektywniej planować podróż.

Znaki kierunku i miejscowości mają informować nie tylko o tym, gdzie znajduje się dana miejscowość, ale też atrakcja turystyczna czy dzielnica. Znaki te nie mają tak ujednoliconej formy, jak znaki drogowe poziome i pionowe. Dlatego można na nich zamieścić wiele informacji.

Z tego powodu oferujemy Państwu możliwość wybrania rozmiaru i rodzaju poszczególnych grafik, które będą umieszczone na tablicy. Gwarantujemy, że projekt będzie wykonany zgodnie z wytycznymi ustawodawcy.

 

Jakie rodzaje tablic informacyjnych znajdują się przy drogach?

Znaki kierunku i miejscowości tworzą szeroką grupę symboli, napisów i liczb, dostarczających wielu informacji niezbędnych do podróżowania oraz orientacji w terenie. Są to:

  • znaki przeddrogowskazowe,
  • drogowskazy,
  • tablice szlaków drogowych,
  • tablice z numerami dróg,
  • znaki miejscowości i dzielnic miast,
  • tablice z informacjami o szlakach turystycznych.

 

Gdzie umieszcza się znaki kierunku jazdy?

Znaki drogowe wskazujące drogę umieszcza się obligatoryjnie w okolicy krzyżujących się dróg. Co do zasady jeden z nich powinien mieścić się przed skrzyżowaniem i wskazywać kierunek jazdy. Kolejny umieszcza się na skrzyżowaniu, a za nim jeszcze jeden, dodatkowy, który ma potwierdzić, że kierowca zmierza we właściwym kierunku.

Jeśli interesują Państwa znaki kierunku i miejscowości, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w Częstochowie. Montaż znaków wykonujemy na całym Śląsku.

 
Znaki kierunku i miejscowości