Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają gwarantować bezpieczeństwo nie tylko kierowcom i pieszym, ale również osobom prowadzącym prace remontowe w pobliżu jezdni. Narzędzia BRD służą m.in. do optycznego prowadzeniu ruchu, wskazywania pikietażu dróg i informowania kierujących o zmianach.

Jesteśmy w stanie wyprodukować dla Państwa wszystkie możliwe urządzenia BRD:

  • słupki drogowe i parkingowe,
  • progi zwalniające,
  • pachołki,
  • lampy drogowe,
  • lustra drogowe,
  • tablice kierujące i zamykające,
  • bariery ochronne,
  • szlabany kolejowe,
  • osłony przeciwolśnieniowe.

 

Urządzenia bezpieczne dla pieszych

Bezpieczeństwo na drodze jest kwestią kluczową. Nieodpowiednie zabezpieczenia oraz niewłaściwe informowanie o kierunku jazdy może spowodować kolizję. Dlatego wszystkie urządzenia BRD muszą być tworzone na postawie przepisów, tak, by gwarantowały maksymalne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dodatkowo urządzenia BRD muszą być wyprodukowane w taki sposób, by żaden pieszy nie doznał uszczerbku podczas kontaktu z nimi. Przepisy precyzują, że wszystkie tego typu narzędzia powinny mieć krawędzie zaokrąglone promieniem wynoszącym min. 2.5 mm.

 
Znaki dodatkowe