Tabliczki do znaków

Tabliczki do znaków drogowych często są zakładane przy innych znakach drogowych. Mają ułatwić kierowcom interpretowanie symboli, które znajdują się na tablicach i uzupełniać zawarte na nich informacje. Znaki typu T precyzują na przykład, jak dużą odległość trzeba pokonać, żeby dojechać do parkingu czy stacji benzynowej.

 

Przepisy dotyczące tabliczek do znaków

Miejsce, w którym powinny być umieszczone tabliczki oraz odległość, jaka powinna dzielić je od jezdni, są ściśle określone w przepisach. Na przykład tabliczka T2 powinna znajdować się przy znaku oznaczającym niebezpieczeństwo, jeżeli zagrożenie obejmuje odcinek jezdni większy niż 500 metrów.

Tło znaków uzupełniających może mieć kolor niebieski, żółty albo biały. Najczęściej ich barwa jest dopasowana do koloru znaków, przy których są zamontowane.

 

Tabliczki i znaki informacyjne