Podstawowe rodzaje znaków drogowych

znaki drogowe

Oznakowanie pionowe jest niezwykle istotną częścią ruchu drogowego. Odpowiednio umieszczone znaki dają nam wskazówki, jak zachować się na drodze, ostrzegają, zakazują bądź nakazują  taką, a nie inną jazdę.

Powszechnie obowiązujące typy pionowych znaków drogowych to:

  • znaki ostrzegawcze – znaki informujące o możliwym niebezpieczeństwie na drodze. Są to znaki o trójkątnym kształcie, mają pomarańczowe tło i czerwone obramowanie;
  • znaki zakazu – znaki wyrażające ograniczenia w ruchu bądź zakazujące wykonywania danych manewrów. Są to w zdecydowanej większości znaki okrągłe czerwonym Najczęściej mają tło w kolorze białym, rzadziej w niebieskim bądź czerwonym;
  • znaki nakazu – znaki wskazujące sposób jazdy oraz inne obowiązki uczestników ruchu. Znaki te mają kształt koła, niebieskie tło i duże białe symbole. Koniec obowiązywania znaku wyrażony jest przez jego przekreślenie czerwoną linią;
  • znaki informacyjne – znaki informujące m.in. o rodzaju drogi, jak również o obiektach, które znajdują się przy drodze. Znaki te mają kształt kwadratowy lub prostokątny oraz w większości przypadków niebieskie tło. Symbole mają kolor czerwony, biały bądź czarny. Wyjątkiem są znaki D1 – droga z pierwszeństwem przejazdu i D2 – koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu;
  • znaki kierunku i miejscowości – znaki powszechnie nazywane drogowskazami. Ich główną funkcją jest wskazywanie kierunku i informowanie np. o numerze drogi czy nazwie miejscowości. Najczęściej mają kolor zielony i białe napisy.

Generacje znaków drogowych

Znaki mają na celu zapewnienie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego tak ważna jest jakość ich wykonania. Do produkcji znaków drogowych wykorzystywana jest folia odblaskowa i w zależności od zastosowanej folii wyróżniamy trzy generacje znaków:

  • znaki pierwszej generacji – pokryte są folią zawierającą szklane mikro kulki odblaskowe. Wykorzystywane są na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich;
  • znaki drugiej generacji – są pokryte folią komórkową ze szklanymi mikro kulkami, które najlepiej odbijają światło na małe i średnie odległości. Znaki II generacji stosowane są na drogach krajowych jednojezdniowych i dwujezdniowych, drogach ekspresowych i autostradach;
  • znaki trzeciej generacji – pokryte są folią pryzmatyczną i stosowane są przede wszystkim w miastach. Mikro pryzmaty, zatopione w bezbarwnej, syntetycznej żywicy tworzące skład folii zapewniają doskonałe odbicie światła.