Oznakowanie BHP w świetle przepisów

oznakowanie BHP

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to podstawa, dlatego też ważną rolę w tym przypadku odgrywają znaki BHP. Są to tablice ostrzegawcze oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, które muszą być umieszczone zgodnie z ogólnymi normami prawnymi. Sprawdź, w jaki sposób polskie prawo reguluje stosowanie oznakowania BHP i w jakich miejscach muszą się one znajdować.

Gdzie powinny znajdować się znaki BHP?

Znaki BHP obejmują symbole dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, które są stosowane w miejscach publicznych oraz w zakładach pracy. Za ich pomocą można dokładnie wyznaczyć punkty, które stanowią zagrożenie dla ludzi. Oznakowanie BHP, w zależności od rodzaju sygnału, musi być czytelne, widoczne i słyszalne. Należy jednak unikać umieszczania zbyt wielu tablic koło siebie, stosowania jednocześnie dwóch alarmów dźwiękowych oraz używania sygnałów świetlnych blisko innego źródła światła. Wśród znaków bezpieczeństwa wyróżnia się:

  • Znaki ochrony przeciwpożarowej (np. sprzęt pożarniczy, obszary szczególnego zagrożenia pożarowego)
  • Znaki ewakuacyjne
  • Znaki ochrony i higieny pracy (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze oraz informacyjne).

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy

W miejscu pracy pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania terenu prowadzenia robót, dojazdów pożarowych oraz dróg komunikacyjnych i transportowych. Musi on również zapewnić swoim pracownikom instrukcje dotyczące stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Zarówno w zakładach pracy, jak i miejscach użyteczności publicznej znakami BHP powinny być oznaczone miejsca, w których pojawia się ryzyko upadku lub kolizji, usytuowanie apteczek oraz strefy zagrożone hałasem. W przypadku ustania danego niebezpieczeństwa oznakowanie musi zostać usunięte.