Kto odpowiada za znaki drogowe?

różne znaki drogowe

Znaki drogowe są nieodłącznym elementem życia człowieka. Pełnią bardzo istotną funkcję nie tylko dla samochodów, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki nim można bezpiecznie poruszać się po drogach, unikając niebezpieczeństw i niejasnych sytuacji. Mało kto wie, skąd biorą się znaki drogowe i kto jest za nie odpowiedzialny. Są one tak mocno zakorzenione w naszym krajobrazie, że nawet osoby niemające prawa jazdy potrafią trafnie rozpoznać większość znaków drogowych.

Wśród znaków drogowych można wyróżnić poszczególne grupy:

  • Znaki ostrzegawcze
  • Znaki zakazu
  • Znaki nakazu
  • Znaki informacyjne
  • Tablice kierunku i miejscowości
  • Znaki uzupełniające

Większość znaków drogowych wykonywana jest ze stali ocynkowanej płaskiej lub z giętą krawędzią, dzięki czemu są one bezpieczne i wyglądają estetycznie. Dostępne są w różnych rozmiarach, który dobierany jest zależnie od potrzeb. Znaki malowane są proszkowo, zarówno z przodu, jak i z tyłu, dzięki czemu kolor nie blaknie, a całość jest zabezpieczona przed korozją.  Dzięki pokryciu tarczy znaku za pomocą specjalnej folii odblaskowej, są one bardziej widoczne. 

Znaki ostrzegawcze mają na celu zapobieganie wypadkom, ostrzegają przed niebezpieczeństwami znajdującymi się na drodze. Przykładem jest znak A-14, ostrzegający o robotach drogowych. Znaki ostrzegawcze przyjmują kształt trójkąta z żółtym tłem i czerwoną obwódką. Znaki zakazu stosuje się w celu powstrzymania kierowców przed pewnymi czynnościami. Przykładem jest znak B-1, oznaczający zakaz ruchu w obu kierunkach. W większości znaku zakazu przyjmują kształt koła z czerwoną obwódką. 

Znaki nakazu mają za zadanie upłynniać ruch drogowy. Zazwyczaj przyjmują postać koła z niebieskim tłem i białymi znakami. Do znaków drogowych zaliczane są również znaki informacyjne. W większości przypadków są one prostokątem z niebieskim tłem i białym piktogramem. Przykładem tego jest znak D-40, informujący o wjeździe w strefę zamieszkania.  Należy pamiętać jednak, że nie wszystkie znaki informacyjne przyjmują taką postać. Znak D-1, oznaczający pierwszeństwo przejazdu ma postać rombu z żółtym wypełnieniem i białą obwódką, również zaliczany jest do tej grupy. 

Kto zajmuje się produkcją znaków drogowych i ich rozmieszczaniem?

Produkcją oznakowania drogowego i kolejowego zajmują się profesjonalne firmy. Wszystkie znaki drogowe powinny być wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi polskimi i unijnymi normami technicznymi. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli osoba prywatna sama kupi sobie wybrane znaki drogowe, to nie ma prawa umieszczać ich na drogach publicznych. To, jakie znaki zostaną zamontowane na danym terenie, jest zależne od władz danego terenu. W przypadku dróg gminnych i powiatowych zajmuje się tym starosta.

Jeżeli dana osoba uważa, że w konkretnym miejscu powinien stanąć np. znak stop czy znak ostrzegawczy, to może zgłosić to do organów zarządzających, które rozpatrzą wniosek i podejmą ostateczną decyzję. W przypadku dróg prywatnych decyzję o organizacji podejmuje właściciel lub zarządca, jednak nie powinna być ona sprzeczna z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Niedostosowanie się do zasad może skutkować nałożeniem na właściciela mandatu, a także karą pozbawienia wolności.

Do kogo należą znaki drogowe i kto je tam umieszcza?

Wszelkie znaki drogowe zlokalizowane przy drogach państwowych, zebrach, torach kolejowych czy przejściach dla pieszych wbrew pozorom nie są własnością Głównego Inspektora Transportu Drogowego, lecz zarządcy drogi. Każdy ze znaków znajduje się w danym miejscu nieprzypadkowo – przed jego postawieniem tworzony jest projekt danej drogi, który pozwala zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat jej i jej otoczenia, co ułatwia zaplanowanie odpowiedniego oznakowania. Znaki drogowe montowane są zazwyczaj przez pracowników do tego wyznaczonych.