Kiedy znak drogowy może nie być ważny?

kilka znaków drogowych

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją sytuacje, w których znak drogowy może nie obowiązywać? Okazuje się, że tak! Warto poznać te przypadki, aby uniknąć nieporozumień na drodze.

Znaki tymczasowo nieważne z powodu prac drogowych

Jedną z sytuacji, w której znak drogowy może być tymczasowo nieważny, są prace drogowe. Wówczas na odcinku drogi, na którym prowadzone są prace, mogą obowiązywać inne przepisy niż te wynikające ze stałych znaków. Przykładem takiego przypadku jest zamknięcie jednego pasa ruchu na czas remontu. W takiej sytuacji kierowcy muszą stosować się do tymczasowych znaków umieszczonych przez wykonawcę robót, które informują o zmianie organizacji ruchu.

Znaki zakryte lub uszkodzone

Innym przypadkiem utraty ważności znaku drogowego jest jego zasłonięcie lub uszkodzenie. Jeśli znak jest całkowicie zakryty, np. przez gałąź drzewa, kierowca nie jest zobowiązany do stosowania się do niego, gdyż nie jest w stanie go zauważyć. Podobnie jest w przypadku znaków uszkodzonych, np. z powodu wypadku czy wandalizmu. Jeśli uszkodzenie znaku uniemożliwia jego odczytanie, kierowca nie musi stosować się do niego.

Znaki nieważne z powodu braku odpowiedniego oznaczenia

Zdarza się również, że znak drogowy może być nieważny z powodu braku odpowiedniego oznaczenia. Przykładem takiej sytuacji jest brak tabliczki informującej o długości obowiązywania zakazu parkowania. Jeśli tabliczka ta nie została umieszczona pod znakiem zakazu parkowania, kierowca może uznawać ten znak za nieważny.

Znaki nieważne z powodu sprzeczności przepisów

W niektórych przypadkach znak drogowy może być nieważny z powodu sprzeczności przepisów. Na przykład, jeśli na tym samym odcinku drogi znajdują się dwa różne znaki dotyczące prędkości, kierowca powinien stosować się do tego, który jest korzystniejszy dla niego. W praktyce oznacza to, że jeśli na jednym słupie umieszczony jest znak ograniczenia prędkości do 50 km/h, a na drugim do 70 km/h, kierowca może poruszać się z prędkością do 70 km/h.