Jakie ograniczenia prędkości obowiązują na jakich terenach?

ograniczenie prędkości

Na terenie zabudowanym, który charakteryzuje się zabudową przynajmniej po jednej stronie drogi, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Przepisy te mają zastosowanie całodobowo, jednak istnieje wyjątek dla nocy — jeśli poruszamy się po ulicach między godziną 23:00 a 5:00, dopuszczalna prędkość wzrasta do 60 km/h. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich dróg i na niektórych odcinkach ograniczenie do 50 km/h obowiązuje także w nocy.

Poza obszarami zabudowanymi obowiązują inne limity prędkości, które są uzależnione od rodzaju drogi:

  • na drogach ekspresowych jednojezdniowych – 100 km/h
  • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – 120 km/h
  • na autostradach – 140 km/h
  • na drogach głównych ruchu przyspieszonego – 100 km/h
  • na pozostałych drogach publicznych – 90 km/h

W niektórych miejscach może występować strefa ograniczonej prędkości, o czym informują znaki drogowe. W takich miejscach obowiązuje zredukowana prędkość maksymalna, często wynosząca 30 km/h lub 20 km/h. Dotyczy to przede wszystkim terenów szkół, przedszkoli, placów zabaw oraz ośrodków zdrowia.

Ograniczenia dla różnych kategorii pojazdów

Należy również pamiętać, że dla niektórych kategorii pojazdów obowiązują inne limity prędkości. Przykładowo:

  • samochody osobowe z przyczepką oraz samochody ciężarowe o masie do 3,5 tony mogą poruszać się z prędkością maksymalnie do 70 km/h poza terenem zabudowanym oraz do 80 km/h na drogach ekspresowych i autostradach
  • samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony mają ograniczenie do 60 km/h poza terenem zabudowanym, 70 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych, 80 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych oraz 90 km/h na autostradach
  • autobusy i autokary mogą przemieszczać się z prędkością maksymalnie do 50 km/h w terenie zabudowanym, 70 km/h poza terenem zabudowanym oraz 80 km/h na drogach ekspresowych i autostradach

W sytuacjach szczególnych, takich jak np. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (policyjnym, strażackim czy pogotowia), obowiązujące limity prędkości nie mają zastosowania.