Jak powstają znaki drogowe? Tajniki produkcji

maszyna do produkcji znaków

Na poziom bezpieczeństwa na drogach wpływa szereg czynników, spośród których bardzo ważnym są znaki drogowe. Odpowiadają za organizację porządku w przestrzeni publicznej i regulowanie sposobów poruszania się zarówno pojazdów, jak i pieszych. Mogą również informować o trudnościach na drogach, jak remonty czy ograniczona widoczność. Ponieważ pełnią tak ważną rolę, ich produkcja jest mocno ustandaryzowana i podlega ścisłej kontroli. Co warto wiedzieć o ich produkcji znaków drogowych?

Jak powstają znaki drogowe?

Znaki drogowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje: poziome i pionowe, ale pełnią różne funkcje. Ostrzegają przed zagrożeniem, nakazują, zakazują lub informują. Zanim staną przy drodze, wszystkie znaki drogowe muszą spełniać wyśrubowane standardy i uzyskać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych. Następnie ich producent powinien dokonać jeszcze Deklaracji Właściwości Użytkowych i dopiero wtedy znaki drogowe zostają dopuszczone do sprzedaży.

Konstrukcja znaku drogowego jest prosta i składa się na nią lico i podkład. Lico powstaje z użyciem technologii druku cyfrowego i offsetowego. W ten sposób znak zyskuje swoją treść. Następnie lico trzeba uzupełnić folią zabezpieczającą. Najczęściej wybierana jest do tego folia kulkowa i mikropryzmatyczna. Pierwszą stosuje się na znakach przeznaczonych na drogi lokalne: w gminach, powiatach, województwach. Z kolei folia mikropryzmatyczna ma lepsze właściwości fotometryczne i większą odporność na czynniki atmosferyczne, dlatego stosuje się ją na znakach drogowych, które muszą być dobrze widoczne nawet z dużych odległości.

Podkład znaków drogowych powinien odznaczać się prostotą i solidnością. Najczęściej wykonuje się go z blachy stalowej lub aluminiowej. Następnie podkład znaku drogowego musi być poddany obróbce chemicznej, w wyniku której uzyskuje odporność na korozję. Dopiero wtedy znak może spełnić wymogi certyfikacyjne.