Elementy oznakowań tymczasowych

oznakowanie

Budowa, czy też remont dróg wymaga odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. Nierzadko wiąże się to z koniecznością zmiany organizacji ruchu, zarządzenia objazdów. Chodzi o to, aby mogły toczyć się bezpiecznie prace budowlano-remontowe, a korzystanie z pozostałych odcinków dróg było możliwie, jak najlepiej oznakowane i umożliwiało kierowcom właściwe zachowanie. Służbom drogowym pomagają w tym różnego rodzaju oznakowania tymczasowe. Dziś omówimy najpopularniejsze oznakowania tymczasowe stosowane w drogownictwie.

Rodzaje elementów tymczasowych

Do elementów tymczasowych, jakie mamy w swym asortymencie, można zaliczyć między innymi: pachołki drogowe, bariery, zapory, słupki, sygnalizację wahadłową czy blokady parkingowe. Każdy z wymienionych elementów oznakowania dróg cechuje się możliwie najwyższą jakością wykonania. Dzięki temu mamy 100% pewności, że oferowane przez nas rozwiązania do oznakowania tymczasowego są w pełni bezpieczne zarówno dla kierowców i pieszych, jak i dla ekipy drogowej.

Rola elementów oznakowania tymczasowego i plan zmiany organizacji ruchu

Remont i budowa dróg wymaga stworzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Powinien on eliminować wystąpienie jakichkolwiek zagrożeń, jakie mogłyby wystąpić na drodze w wyniku wprowadzonych zmian organizacji ruchu. Musi również uwzględniać cele i potrzeby budowlańców, czyli umożliwiać im, sprawne i bezpieczne wykonywanie prac niekiedy z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego.

Proponowane przez nas produkty wyróżnia najwyższa jakość, co wpływa na bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu więc musi określać zakres ograniczenia ruchu, sposób oznakowania oraz zabezpieczenie miejsc, w których aktualnie prowadzone są roboty. Kwestie te dokładnie opisane są w rozporządzeniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam też czytamy o sposobie odpowiedniego zastosowania wymienionych wyżej elementów oznakowania tymczasowego.

Elementarne sposoby tymczasowej organizacji ruchu

W przypadku robót drogowych firmy takie jak nasza wynajmują wedle potrzeb odpowiednie do zakresu prowadzonych prac oznakowania robót tymczasowych. Podstawowymi elementami oznakowania tymczasowego są sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz kadra pracownicza do kierowania ruchem wahadłowym. W niektórych przypadkach pomaga użycie tymczasowych progów zwalniających, które w odróżnieniu od progów montowanych na stałe, nie powodują „wybicia” auta.

Tymczasowa sygnalizacja świetlna oraz znaki

Wyznacza ona porządek ruchu wahadłowego. Składa się z dwóch sygnalizatorów, które sprzężone ze sobą mogą być, albo poprzez kabel, albo dzięki zastosowaniu w nich zegarów kwarcowych. Umieszcza się je często na specjalnych wózkach, celem usprawnienia przemieszczania sygnalizacji wraz z postępem prac i zmieniającymi się potrzebami ekipy budowlanej.

O każdej zmianie organizacji ruchu użytkownicy dróg muszą być w porę powiadamiani, a następnie instruowani, jak zachować się na drodze, aby móc w pełni bezpiecznie przejechać remontowany odcinek drogi. Służą do tego celu znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe zwykle informują o miejscu prowadzenia remontu, stosowanym objeździe, czy też o ograniczeniu prędkości w miejscu prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Dodatkowo na drodze objazdowej należy zastosować znaki poziome wskazujące przebieg alternatywnej trasy. Do zmiany organizacji ruchu pieszych (bo i tak się zdarza) służą zwykle znaki to U-56a (Przejście drugą stroną ulicy), U-56c (Do przejścia dla pieszych) oraz U-56d (Przejście sąsiednim chodnikiem). Niekiedy znaki tymczasowe mocuje się przy użyciu taśmy ze stali nierdzewnej, ale zazwyczaj są one wkopywane w ziemię na odpowiednią głębokość,

Zapory drogowe i taśmy ostrzegawcze

Zapory drogowe pozwalają na odgrodzenie miejsc prowadzonych robót. Zapory drogowe mają minimalną długość, wynosi 75 cm. Jeśli są ustawiane w poprzek drogi, muszą być pokryte materiałem odblaskowym. Uzupełnieniem wyżej wymienionych elementów oznakowania tymczasowego są:

  • taśmy ostrzegawcze – służące do wygradzania odcinków wyłączonych z ruchu pieszych, jak również do wygradzania wykopów o głębokości do 0,5 m z wyjątkiem wygrodzeń w poprzek jezdni,
  • tablice kierujące – informujące o czekających kierowców nagłej zmianie toru jazdy, mającej miejsce np. przy zwężeniu drogi,
  • pachołki drogowe – wyznaczające tor ruchu pojazdów w miejscu np. malowania poziomych znaków drogowych oraz do rozdzielenia kierunków ruchu lub wygrodzenia miejsc parkingowych, gdy wymaga tego sytuacja.