Czy można montować znaki drogowe na terenie prywatnym?

mylące znaki drogowe na tle błękitnego nieba

Znaki drogowe są nieodłącznym elementem codziennego życia. Są niezwykle ważne dla ruchu drogowego, pełnią w społeczeństwie szereg istotnych funkcji. Dzięki nim można bezpiecznie pokonywać drogę, a także mieć pewność, że dany manewr został wykonany zgodnie z prawem. Znaki drogowe pełnią również funkcję informacyjną. Niezależnie od płci, wieku czy statusu majątkowego każdy ma obowiązek przestrzegać znaków drogowych.

Czy montaż znaków drogowych na terenie prywatnym jest legalny?

O ile na drogach i terenach publicznych znaki umieszczane są przez miasto, to czasem można spotkać się ze znakami drogowymi zlokalizowanymi na terenach prywatnych. Dla wielu osób zastanawiającą kwestią jest legalność takiego działania, a także moc prawna postawionego w taki sposób znaku. Na szczęście sprawa ta jest prawnie uregulowana przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. mówiącą o prawie w ruchu drogowym.

Oprócz tego obowiązuje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami osoba będąca właścicielem danego terenu może ustawiać na nim znaki, ponieważ jest ona zarządcą danego obszaru. Może on postawić znaki zakazujące parkowania, używania sygnałów dźwiękowych czy wjazdu na teren prywatny.

Czy właściciel terenu może postawić na nim dowolne znaki drogowe?

Warto pamiętać, że bycie zarządcą terenu nie jest jednoznaczne z możliwością montowania na danym obszarze dowolnych znaków drogowych. Właściciel może ustawiać znaki zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Muszą być one zgodne z oznakowaniami obowiązującymi na drogach publicznych. Jeżeli ktoś postawi znak na terenie publicznym, naraża się na karę aresztu, ograniczenia wolności lub wysoką grzywnę.